Menu

Jiang Yin Bridge 1999

cn
  • Jiang Yin, China
  • Across Yangtze River
  • Main span 1385m/4544ft
  • Suspension bridge
  • 6 lanes and pedestrian sidewalks
  • Total length 3km/9843ft
  • Fifth longest bridge in China