Menu

Fourth Nanjing Yangtze Bridge 2012

cn
  • Nanjing, Jiangsu, China
  • Main span 1,418m/4,652ft
  • 10km downstream of the Second Yangtze River Bridge
  • 6 lane highway
  • Length 5,437m
  • Cost 6.8 billion yuan